Het boegbeeld als voorbeeld

Een goede bestuurscultuur draagt bij aan het goed functioneren van een organisatie. Het gedrag van de topleiding, de beleving daarvan door de medewerkers en de cultuur van een organisatie zijn belangrijke factoren voor succes. Ook de beheersing van interne processen is mede afhankelijk van de toon aan de top. Dit blijkt uit het discussierapport van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De NBA adviseert accountants om de toon aan de top altijd aan de orde te stellen in besprekingen met de ondernemingsleiding en de commissarissen. Dat geldt zowel binnen grote ondernemingen als in het midden- en kleinbedrijf.

Toon aan de top

Voor accountants is aandacht geven aan de toon aan de top bij hun opdrachtgevers voorgeschreven in de beroepsvoorschriften. Toch vinden zij het moeilijk om bestuurders aan te spreken op hun voorbeeldfunctie. Interne toezichthouders stellen het op prijs als de accountant dat vaker zou doen, maar realiseren zich niet altijd dat ze dat ook van de accountant mogen verwachten.

Het discussierapport 'Het boegbeeld als voorbeeld' is gebaseerd op een enquĂȘte onder 1400 accountants, bijeenkomsten met experts en gesprekken met prominente commissarissen en accountants. Het rapport presenteert vier stellingen om de discussie over het thema op gang te brengen. Ook het belang van de toon aan de top binnen accountantskantoren wordt belicht. Accountants moeten zelf het goede voorbeeld willen geven.