Besturen, een vak apart

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) heeft daadkrachtige bestuurders nodig, die een professionele financiële functie weten te verbinden aan het organiseren van goed onderwijs. De samenstelling van het bestuur moet passen bij de complexiteit en diversiteit van de school.

Middelbaar beroepsonderwijs

De rol van de Raad van Toezicht als tegenspeler van het bestuur wordt bij veel mbo-scholen onvoldoende waargemaakt. Raden van Toezicht dienen daarom, naast kennis van onderwijs, ervaring te hebben op gebieden als financiering, vastgoed en bedrijfsvoering. Het verslag van de Raad van Toezicht moet ook meer informatie bieden. Dat stelt de beroepsorganisatie van accountants NBA in een publieke managementletter voor het mbo.

Het risicomanagement van mbo-instellingen moet beter worden georganiseerd. Risico’s en daarvoor getroffen beheersmaatregelen horen goed te worden besproken in de scholen, met verantwoording in bijvoorbeeld een In Control Statement.

Accountants moeten niet alleen de jaarrekening controleren, maar meer invulling geven aan hun signalerende functie. De NBA pleit ervoor dat accountants geconstateerde tekortkomingen kunnen melden bij de Onderwijsinspectie.
De eisen die aan mbo-instellingen worden gesteld zijn steeds hoger. Tegelijk krijgen scholen minder subsidie en hebben ze last van de crisis, wat dwingt tot efficiënte bedrijfsvoering. Vooral de laatste jaren is sprake van snel wijzigende regelgeving, bezuinigingen, regionale, onderwijskundige en organisatorische veranderingen en een onzekere toekomst. Enkele grote mbo-instellingen zijn betrokken geweest bij spraakmakende incidenten.

Het mbo telt in Nederland 523.000 leerlingen, 55.000 werknemers en 1300 opleidingen bij 70 scholen. Er wordt jaarlijks 4. De publieke managementletter ‘Besturen, een vak apart’ is onderdeel van een reeks publicatieswaarin signalen en aanbevelingen aan bepaalde sectoren worden afgegeven. De NBA bracht eerder publieke managementletters uit over o.a. Zorg, Vastgoed, Glastuinbouw, Gemeenten en Goede doelen.