Het NBA programma Kennis Delen richt zich op de maatschappelijke rol van de accountant: het aan breed publiek presenteren van risico’s in een bepaalde sector of bij een relevant maatschappelijk thema. Vanuit de professie van de accountant gaat het hierbij primair om risico's op het gebied van bestuur, bedrijfsvoering, verslaggeving en controle. De PML is hét communicatiemiddel hiervoor.

Alles over het project en de PML's