Data-analyse in de audit, wat kun je ermee?

Steeds vaker lees je dat data-analyse het accountantsberoep gaat veranderen en dat het gebruik van data en technologie meer mogelijkheden bieden voor een efficiëntere en effectievere controle.

Maar wat is Audit Data Analytics (ADA) eigenlijk? Hoe wordt het toegepast en welke controle-informatie levert het op? Zijn dit vragen waar u ook graag het antwoord op wilt weten? Door deelname aan dit onderzoek, kunt u een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het accountantsberoep op dit terrein.

Meer inzicht

Er wordt al veel gesproken en geschreven over de mogelijke toepassingen van data-analyse in de controle als gevolg van de toename van data en analysetechnieken. Rondom de toepassing en het mogelijke nut van data-analyse leven er ook nog veel vragen.

Wij willen hier meer inzicht in geven. De vragenlijst maakt deel uit van een wetenschappelijk onderzoek naar de toepassing van data-analyse in de Nederlandse controlepraktijk. Via dit onderzoek willen wij een beter begrip krijgen van wat onder data-analyse wordt verstaan, hoe het wordt toegepast in het controleproces en wat hiervan de effecten en ervaringen zijn.

Daarom willen we u van harte uitnodigen om de vragenlijst vóór 31 december 2017 in te vullen. 

Door mee te doen maakt u kans op een waardebon van 100 euro.