Fraudecasuïstiek

Gegeven de aandacht voor fraude en de rol van de accountant heeft de Werkgroep Fraude besloten een goed gebruik uit het recente verleden weer nieuw leven in te blazen. Periodiek zal op NBA.nl een fraudecasus worden besproken. Het blijkt dat als accountants kennis nemen van fraudecasuïstiek dat hen dit aan het denken zet in hoeverre de betreffende casuïstiek ook bij de eigen klanten kan voorkomen.

In de vernieuwde structuur wordt vanuit de casus ook de link gelegd naar het Fraudeprotocol, waarin is vastgelegd wat er van de accountant verwacht mag worden. Tevens wordt besproken wat de belangrijkste dilemma’s van de accountant in de gegeven situatie zijn. Tot slot worden ook signalen en risico’s benoemd die bij de beschreven situatie aan de orde zijn.

Het doel van het publiceren van casuïstiek is met en van elkaar te leren op basis van concrete voorbeelden, om zodoende het vizier op fraude nog scherper te kunnen stellen.

Bij vragen over een casus of over andere (vermoedens van) fraude kunt u contact opnemen met de helpdesk.