Archief vóór Wwft-wijziging

In dit archief vindt u de brieven uit 2010 en 2011 die (de rechtsvoorgangers van) de NBA schreven voorafgaande aan de wijziging van de Wwft.