Wwft

Op deze pagina vindt u informatie over de wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de richtsnoeren bij de Wwft en het toezicht op de naleving van de wet.

Wwft per 25 juli 2018

Per 25 juli 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • risico's op witwassen en financieren van terrorisme inventariseren en beoordelen en maatregelen daarop afstemmen, naar aard en omvang van de accountantspraktijk;
  • een compliance- en auditfunctie inrichten naar aard en omvang van de accountantspraktijk;
  • de definitie van de uiteindelijk belanghebbende (UBO) is gewijzigd. Zo gaat de Wwft ervan uit dat iedere cliënt een UBO heeft;
  • het onderscheid is vervallen tussen binnenlandse en buitenlandse politiek prominente personen (politically exposed persons, PEP's);
  • voor een vereenvoudigd cliëntenonderzoek geldt als voorwaarde een laag risico op witwassen vast te stellen.

De NBA is bezig de huidige NBA-handreiking 1124 met de Richtsnoeren WWFT te actualiseren. Andere instanties, waaronder het ministerie van financiën en het Bureau financieel toezicht, zijn ook bezig leidraden of andere guidance te actualiseren.


Totdat geactualiseerde documenten beschikbaar zijn, vindt u hierna op deze pagina vooralsnog informatie over de Wwft per 1 januari 2013 t/m 24 juli 2018, de richtsnoeren bij de Wwft, het toezicht op de naleving van de wet en algemene informatie.

Wwft per 1 januari 2013 t/m 24 juli 2018

Per 1 januari 2013 is een aantal wijzigingen in de Wwft doorgevoerd. Het overzicht van wijzigingen bevat de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de Wwft van 2008 die van belang zijn voor belastingadviseurs en accountants.

Richtsnoeren bij de vorige Wwft

Op 1 juli 2014 heeft de NBA een verbeterde versie van de Handreiking 1124 gepubliceerd met de geactualiseerde Richtsnoeren Wwft. In deze handreiking zijn redactionele aanpassingen doorgevoerd ten opzichte van de in februari 2014 gepubliceerde versie. Zo is onder meer het notenapparaat verbeterd en is de bronvermelding van aangehaalde rechtspraak geactualiseerd. Handreiking 1124 is de opvolger van Leidraad 15, die stamt uit 2008.

Algemene leidraad Wwft van de Rijksoverheid

Op de website van de Rijksoverheid vindt u een algemene leidraad over de naleving van de Wwft.

Model risicobeleid

Op de website van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) vindt u een model risicobeleid.

Bureau financieel toezicht (BFT)

Op de website van de Wwft-toezichthouder voor onder meer accountants en belastingadviseurs, het Bureau financieel toezicht (BFT), vindt u onder meer veel gestelde vragen en een leidraad van het BFT voor accountants en belastingadviseurs. Bij de leidraad heeft het BFT ook een bijlage met voorbeelden Wwft bij de subjectieve indicator gepubliceerd.

FIU-Nederland

Op de website van Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland) vindt u alle informatie over de meldprocedure, meldindicatoren, veel gestelde vragen etcetera. Ook kunt u hier ongebruikelijke transacties melden.

Archief

Tot slot vindt u in het archief de brieven uit 2010 en 2011 die (de rechtsvoorgangers van) de NBA schreven voorafgaande aan de wijziging van de Wwft.

Contact

drs. André Broers RA Beleidsmedewerker Vaktechniek 020 301 04 14