Wwft

Op deze pagina vindt u informatie over de wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) per 1 januari 2013, de richtsnoeren bij de Wwft en het toezicht op de naleving van de wet.

Wwft per 1 januari 2013

Per 1 januari 2013 is een aantal wijzigingen in de Wwft doorgevoerd. Het overzicht van wijzigingen bevat de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de Wwft van 2008 die van belang zijn voor belastingadviseurs en accountants.

Richtsnoeren Wwft

Op 1 juli 2014 heeft de NBA een verbeterde versie van de Handreiking 1124 gepubliceerd met de geactualiseerde Richtsnoeren Wwft. In deze handreiking zijn redactionele aanpassingen doorgevoerd ten opzichte van de in februari 2014 gepubliceerde versie. Zo is onder meer het notenapparaat verbeterd en is de bronvermelding van aangehaalde rechtspraak geactualiseerd. Handreiking 1124 is de opvolger van Leidraad 15, die stamt uit 2008.

Algemene leidraad Wwft van de Rijksoverheid

Op de website van de Rijksoverheid vindt u een algemene leidraad over de naleving van de Wwft.

Model risicobeleid

Op de website van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) vindt u een model risicobeleid.

Bureau financieel toezicht (BFT)

Op de website van de Wwft-toezichthouder voor onder meer accountants en belastingadviseurs, het Bureau financieel toezicht (BFT), vindt u onder meer veel gestelde vragen en een leidraad van het BFT voor accountants en belastingadviseurs. Bij de leidraad heeft het BFT ook een bijlage met voorbeelden Wwft bij de subjectieve indicator gepubliceerd.

FIU-Nederland

Op de website van Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland) vindt u alle informatie over de meldprocedure, meldindicatoren, veel gestelde vragen etcetera. Ook kunt u hier ongebruikelijke transacties melden.

Archief

Tot slot vindt u in het archief de brieven uit 2010 en 2011 die (de rechtsvoorgangers van) de NBA schreven voorafgaande aan de wijziging van de Wwft.

Contact

drs. André Broers RA Beleidsmedewerker Vaktechniek 020 301 04 14