Fraude en witwassen

Openbare accountants dragen een maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van fraudepreventie en -bestrijding.

Fraude en witwassen en de rol van de accountant