Fraude

Accountants dragen een maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van fraudepreventie en -bestrijding. Vanaf controlejaar 2022 zijn accountants verplicht in hun controleverklaring te rapporteren over hun werkzaamheden op het gebied van fraude en continuïteit. In de brochure 'Verplichte rapportage over fraude en continuïteit in de controleverklaring' leggen we het hoe en waarom uit.

Bekijk de brochure: 'Verplichte rapportage over fraude en continuïteit'