Wet op het financieel toezicht

De Wet op het financieel toezicht (Wft) is op 1 januari 2007 in werking getreden. Deze wet regelt het toezicht op de financiële sector in Nederland.

Door de inwerkingtreding van de Wft zijn de volgende oude toezichtwetten komen te vervallen:

  • de Wet toezicht kredietwezen 1992 (Wtk 1992)
  • de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (Wtv 1993)
  • de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf (Wtn)
  • de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb)
  • de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995)
  • de Wet financiële dienstverlening (Wfd)
  • de Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen (Wmz).

Aanleiding voor het vervangen van deze toezichtwetten door de Wft was de reorganisatie van het financiële toezicht in 2002. De oorspronkelijke sectorale indeling van het toezicht is sindsdien gewijzigd in een functioneel toezichtmodel waarbij De Nederlandsche Bank (DNB) verantwoordelijk is voor het prudentiële toezicht en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het gedragstoezicht.

Consultatie herziening Wft

De omvang en de complexiteit van de Wft zijn sterk toegenomen door de vele wijzigingen van de wet sinds de inwerkingtreding op 1 januari 2007. De minister van Financiën heeft, naar aanleiding van een advies van de Raad van State, besloten te verkennen hoe de Wft toegankelijker en toekomstbestendiger kan worden gemaakt.

In november 2016 heeft het ministerie van Financiën daartoe een consultatiedocument gepubliceerd. Alle belanghebbenden bij de Wft worden uitgenodigd om op het consultatiedocument te reageren en hun visie te geven. Reageren kan tot 1 maart 2017.

Wetsgeschiedenis

Uitgebreide informatie over de parlementaire geschiedenis van de Wft vindt u op de site van de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS), een belangenvereniging van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen.