NBA-handreiking 1120

Samenwerking accountant en actuaris

De NBA heeft in december 2016 de gewijzigde NBA-handreiking 1120 Gebruikmaken van de werkzaamheden van de certificerend actuaris bij de controle van de jaarrekening en de staten van pensioenfondsen uitgebracht.

De handreiking behandelt alleen nog maar de samenwerking tussen actuaris en accountant bij pensioenfondsen.

De gewijzigde handreiking is al eerder geconsulteerd. De geconsulteerde wijzigingen hadden betrekking op de introductie van het nieuwe Financieel toetsingskader en betreffen met name de Good Practice Vereist Eigen Vermogen in bijlage 2 onder Basisgegevens vermogenseisen en ook de impactanalyse bij pensioenfondsen in bijlage 5.

De belangrijkste wijziging na consultatie betreft invoering van de Solvency II-regelgeving voor verzekeringsmaatschappijen per 1 januari 2016, waardoor het niet meer verplicht is een certificerend actuaris te benoemen.

Deze wijzigingen zijn afgestemd met het Actuarieel Genootschap. Deze NBA-handreiking is een coproductie van actuarissen en accountants. Het Actuarieel Genootschap brengt een vergelijkbare uiting uit.