Best practices, artikelen en relevante websites

Bij steeds meer organisaties dringt het besef door dat integrated reporting kan leiden tot lagere kapitaallasten, meer afzet en een betere reputatie. Er is sprake van een sterke toename van het aantal verslagen, ook in Nederland. Onderstaand enkele relevante links voor meer achtergrondinformatie.

Integrated reports langs de lat van het IR Framework

Het MAB-artikel How do current public Integrated Reports align with the <IR> Framework? bevat de resultaten van het onderzoek naar de verslagen van 104 organisaties uit het IIRC Pilot programm. De 38 koplopers voldoen tot op zekere hoogte aan de eisen zoals opgenomen in het <IR> Framework en de meerderheid bevat een accountantsoordeel.

Best practices-database IR-verslagen

Een database van inmiddels verschenen IR-verslagen en -best practices op de site van de IIRC.

Onderzoek Black Sun

Black Sun heeft in samenwerking met de IIRC onderzoek gedaan bij 43 organisaties naar de processen die organisaties doormaken op hun weg naar integrated reporting. Het rapport geeft een goed beeld van de positieve ervaringen van de verschillende onderzochte organisaties.

Finance- en accountancyopleiding als katalysator van de nieuwe economie

De vraag hoe we financiële professionals en accountants kunnen voorbereid op de nieuwe economie stond centraal op het congres De financiële en accountantsopleidingen in de nieuwe economie.

Handreiking bij nieuwe EU-richtlijn niet-financiële informatie

Een praktische handreiking van Accountancy Europe (voorheen: FEE) voor ondernemingen die moeten voldoen aan de nieuwe EU-richtlijn met betrekking tot niet-financiële informatie en informatie over diversiteit. De publicatie bevat een voorbeeldbestuursverslag van een fictief bedrijf in de voedselindustrie. Zo'n zesduizend Europese ondernemingen vallen onder de reikwijdte van de richtlijn.