Integrated Reporting (IR)

Integrated reporting is de samenvattende rapportage waarin organisaties aangeven hoe zij duurzaam opereren en hoe strategie, governance, prestaties en vooruitzichten (maatschappelijke) waarde opleveren voor de korte, middellange en lange termijn. Hierin worden de financiële prestaties gekoppeld aan verantwoording over duurzaamheidsprestaties.

De opkomst van integrated reporting is een belangrijke internationale ontwikkeling om de relevantie van bedrijfsinformatie voor stakeholders te verhogen. In nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving is de gedachte van integrated reporting volledig geïntegreerd.

International <IR> integrated reporting framework

Het Integrated Reporting Framework is een verslaggevingsraamwerk om op een geïntegreerde manier te rapporteren over de wijze waarop een organisatie waarde creëert voor alle stakeholders op de korte, middellange en lange termijn. Hierbij staat niet financiële waarde centraal, maar ook de wijze waarop de organisatie natuurlijke, intellectuele, sociaal-gerelationeerde, menselijke en fysieke waarde creëert of vernietigd. Bekijk het Integrated Reporting Framework hier.

Het <IR> Integrated Reporting Framework is opgesteld door de IIRC (International Integrated Reporting Council). IIRC was een wereldwijde coalitie van investeerders, multinationals, regelgevers, standard setters en accountants op het terrein van integrated reporting. De IIRC is in 2021 opgegaan in de Value Reporting Foundation (VRF) die nu is gefuseerd met het International Sustainability Standards Board onder de IFRS Foundation.

De NBA ziet integrated reporting als een belangrijke (inter)nationale ontwikkeling om de relevantie van bedrijfsinformatie voor stakeholders te verhogen. Integrated reporting geeft dit inzicht door op een geïntegreerde wijze aan te geven hoe strategie, governance en prestaties (financieel en niet-financieel) bijdragen aan duurzame waardecreatie voor de organisatie, haar stakeholders en de maatschappij. Integrated reporting is ook onderdeel van nieuwe wet- en regelgeving als de CSRD.

NBA module voor Integrated reporting in het mkb

De NBA heeft in samenwerking met NEMACC een praktische module ontwikkeld om in het mkb te starten met integrated reporting. Deze module kan het gesprek tussen accountant en de klant ondersteunen en verdiepen en geeft veel inzicht in de wijze waarop de mkb-ondernemer meer geïntegreerd kan opereren. Bekijk deze modules onder 'Aan de slag met Integrated Reporting'.