Duurzaam ondernemen in het mkb en de rol van de mkb-accountant

Veel mkb-bedrijven zijn bezig met de invulling van mvo ofwel duurzaam ondernemen, zonder dat ze een bewust beleid hierin voeren. Vaak hebben ze goed advies nodig om de volgende stap te kunnen zetten; het zichtbaar maken van hun prestaties aan de buitenwereld. Hier ligt een duidelijke rol voor de mkb-accountant.

Urgentietijdlijn duurzaamheid voor MKB

Wat zijn de verplichtingen en plannen op het gebied van milieu en klimaat voor de mkb-ondernemers? De urgentietijdlijn geeft een overzicht in het woud van regelingen voor negen branches. Hierdoor kunt u, als adviseur van de mkb-ondernemer, uw klant helpen bij het toekomstbestendig maken van zijn/haar onderneming. De tijdlijn is een samenwerking tussen de NBA-commissie MKB en de SRA. 

Rol van de mkb-accountant

In zijn positie van huisadviseur heeft de mkb-accountant grondige kennis van het mkb-bedrijf en is hij het eerste aanspreekpunt van de ondernemer. Zijn kennis op het gebied van informatie, controle en verslaggeving maakt hem geschikt om ook bij mvo een rol te spelen. Nu mvo een blijvend maatschappelijk thema is geworden, past het de mkb-accountant mvo op de agenda van zijn klant te willen plaatsen.

Mvo-activiteiten van de NBA

De NBA heeft voor de mkb-accountant een praktische mvo-tool ontwikkeld, die is vastgelegd in de brochure Duurzaam ondernemen. Er is ook een Engelse versie. De brochure biedt de mkb-accountant praktische handvatten om zijn klanten te kunnen adviseren over mvo. De brochure is ingedeeld in vier hoofdstukken:

  • Waarom is mvo belangrijk voor het mkb?
  • Wat betekent mvo precies en wat zijn belangrijke thema’s?
  • Aan de slag met mvo: de mvo-routeplanner
  • Mvo zichtbaar maken naar de buitenwereld

De mvo-routeplanner beschrijft in vijf stappen hoe de accountant / ondernemer met mvo aan de slag kan gaan. In elke stap wordt ook de rol van de accountant toegelicht. Starten met mvo is niet moeilijk, het gaat vooral om het maken van bewuste keuzes. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is feitelijk niets anders dan ondernemen met gezond verstand, gewoon ondernemen.

Speciaal voor ondernemers heeft de NBA een flyer uitgebracht over mvo en de rol van de accountant.

Video

Onderstaande video geeft een goed beeld van mvo in het mkb en de rol van de mkb-accountant.

Duurzaam ondernemen in het mkb en de rol van de mkb-accountant

Accountancy Europe heeft een checklist voor duurzaamheidbeoordeling voor het mkb gepubliceerd. Deze checklist helpt mkb-accountants om hun klanten te ondersteunen bij stappen richting een duurzamere bedrijfsvoering. De accountant kan de checklist ook gebruiken om de dialoog met de mkb-ondernemer te stimuleren en te structureren.

Tools en informatie van MVO Nederland

MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor mvo, hét startpunt voor alle ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen. Zij heeft als doel mvo zo snel mogelijk vanzelfsprekend te maken bij alle bedrijven en organisaties in Nederland. MVO Nederland heeft ook geparticipeerd in de NBA-brochure Duurzaam ondernemen. Op de website van MVO Nederland is meer informatie over mvo te vinden en worden praktische tools beschikbaar gesteld.

NEN Richtlijn ISO 26000

Het Nederlandse Normalisatie-instituut (NEN) publiceerde in 2010 de vertaling van de internationale richtlijn ISO 26000 Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. De richtlijn is ook voor mkb-ondernemingen bedoeld.