Meer Diversiteit en Inclusie

De NBA is van mening dat meer inclusie en diversiteit bij bedrijven, accountantsorganisaties en de eigen organisatie rechtvaardig, noodzakelijk, logisch en slim is. De samenleving is in alle opzichten divers. Toch zien we dit in de top van bedrijven, organisaties en in de personeelsbezetting onvoldoende terug. De NBA heeft daarom alle accountantskantoren die wettelijke controles verrichten uitgenodigd om een diversiteitsconvenant te ondertekenen.

Diversiteit zou vanzelfsprekend moeten zijn:

  • Het is rechtvaardig: verscheidene talenten krijgen daadwerkelijk gelijke kansen en kunnen zich hierdoor optimaal ontwikkelen.
  • Het is noodzakelijk: inclusie en diversiteit bevorderen de kwaliteit binnen organisaties (incl. accountantskantoren) van de besluitvorming en van de beroepsuitoefening.
  • Het is logisch: (potentiële) medewerkers, klanten en andere stakeholders zijn ook divers.
  • Het is slim: om een tekort aan nieuwe accountants te voorkomen is het belangrijk dat al het talent wordt benut en dat er een grote, diverse instoom is die behouden wordt voor de beroepsgroep en het register.

De maatschappelijke relevantie van diversiteit is evident en dat is voor de NBA reden hierin een voortrekkersrol te willen spelen. Dat betekent beter toezien op de verantwoording van bedrijven en organisaties over dit thema, en daarin – ’practice what you preach’ – ook als sector zelf het goede voorbeeld geven.

Bekijk wat accountantskantoren doen aan diversiteit en inclusiviteit »

Contact

foto Danie 2.jpg
Danie Duzant Projectleider Meer Diversiteit 06-52005069
mariette-appel.jpeg
Mariette Appel Communicatieadviseur 06-41424492