Waardenonderzoek

NBA_Waardenonderzoek_Headerbeeld_pag_1600x260.jpg

Op 11 april start het NBA-waardenonderzoek. Alle NBA-leden, plus de trainees die de praktijkopleiding volgen, ontvangen per mail een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan dit onderzoek. 

Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u wel deelnemen? Neem dan via onderstaande knop contact met ons op en u ontvangt een persoonlijke link voor deelname aan het onderzoek. Meedoen kan t/m 28 april.

Uw input is van grote waarde!

In een snel veranderende omgeving is het belangrijk om vooruit te kijken, waar nodig te herijken en na te denken over de toekomst van ons beroep.

Zoals vermeld in het NBA-Jaarplan 2023 en besproken op de ledenvergadering eind december, is besloten om die herijking dit jaar samen met de leden te doen. Waar staan we voor als accountants? Wat is de bestaande en gewenste beroepscultuur? Hoe houden we het accountantsberoep ook in de toekomst maatschappelijk relevant en aantrekkelijk, zowel voor huidige als toekomstige accountants? En wat betekent dit voor het beroepsprofiel en de opleiding?

Door deel te nemen aan dit NBA-waardenonderzoek draagt u bij aan de herijking.

De uitkomsten van dit onderzoek bieden belangrijke input om de toekomst van het accountantsberoep samen vorm te geven. Door deel te nemen kunt u kenbaar maken wat u belangrijk vindt; persoonlijk én in uw werk. Ook geeft u aan welke ontwikkeling in de beroepscultuur voor u cruciaal is om als beroep relevant te blijven en uw vak goed uit te kunnen oefenen, nu en in de toekomst. U doet dit door in dit onderzoek driemaal, uit een lijst van begrippen, tien woorden te selecteren die uw visie hierop geven. Ook zijn inclusie en diversiteit belangrijke thema’s. In het onderzoek is hierover een specifieke vraag opgenomen. Daarna wordt u in het onderzoek uitgenodigd om via drie optionele vragen aan te geven welke rollen en werkzaamheden u verricht. Hiermee geeft u input voor de ontwikkeling van het beroepsprofiel en de opleiding.

Breder programma


Het NBA-waardenonderzoek is onderdeel van een breder programma, dat bestaat uit een herijking van maatschappelijk vertrouwen, het gezamenlijk vormgeven van de beroepscultuur en vernieuwing van beroepsprofiel(en), opleiding en permanente educatie. Aan de hand van de uitkomsten ontwikkelen wij samen met u de visie hierop.

Tijdens het voorprogramma van de ledenvergadering op 12 juni 2023 worden de eerste resultaten met u gedeeld en praten we hier graag met u verder over.

Wilt u meer informatie over het NBA-waardenonderzoek? Mail dan naar waardenonderzoek@nba.nl.

Q&A