Cultuur

Cultuur en gedrag zijn essentieel voor de kwaliteit, maatschappelijke relevantie en aantrekkelijkheid van het accountantsberoep.  Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Cultuur en gedrag vragen onderhoud door voortdurende reflectie en bijsturing. Om dit besef te stimuleren en te zorgen dat accountants elkaar scherp houden en van elkaar blijven leren, heeft de NBA in 2023 het programma ’Beroepscultuur‘ gestart.   

Waardenonderzoek NBA

Publicaties en onderzoeken