Corporate governance code

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft in december 2016 de herziene Nederlandse Corporate Governance Code gepresenteerd. De NBA heeft in aanloop naar de herziene code en in reactie op de publicatie daarvan de volgende reacties gegeven.