Analyse en Beoordelingsinstrument Interne Beheersing (ABIB)

De NBA heeft in 2002 het Analyse- en Beoordelingsinstrument Interne Beheersing (ABIB) ontwikkeld. Dit hulpmiddel stelt organisaties, al dan niet met behulp van interne en/of externe accountants, in staat om een analyse te maken van de effectiviteit van het eigen interne-beheersingssysteem. De kern hiervan bestaat uit een vragenlijst waarmee de organisatie een analyse kan uitvoeren.

ABIB wil inzicht geven in de volgende vraagstukken:

  • Hoe gaat de organisatie om met de interne en externe risico's die het realiseren van de organisatiedoelstellingen in de weg staan?
  • Hoe zorgt de organisatie ervoor dat datgene wat moet gebeuren ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd?
  • Hoe waarborgt de organisatie dat de informatie die nodig is om werkzaamheden goed uit te voeren bij de juiste personen aanwezig is en wordt gebruikt?
  • Hoe zorgt de organisatie ervoor dat de werkprocessen tot de gewenste effectiviteit en efficiĆ«ntie leiden?
  • Hoe kan de organisatie er zeker van zijn dat zij op de juiste wijze wordt bestuurd?

Na het beantwoorden van deze vragen en het analyseren van de antwoorden kunt u vervolgens zelf vaststellen welke verbeteringen gerealiseerd kunnen worden. Het ABIB bestaat uit drie delen. Naast het instrument en de handreikingen wordt in het deel Achtergronden het concept van interne beheersing nader toegelicht.