Corporate governance

Corporate governance gaat over deugdelijk ondernemingsbestuur en richt zich op de checks and balances binnen ondernemingen.

Corporate governance en de rol van de accountant