Verantwoordings- en accountantsprotocol subsidies Gemeente Haarlem

COPRO heeft het Verantwoordings- en accountantsprotocol subsidies Gemeente Haarlem beoordeeld. Het protocol heeft betrekking op subsidies die de Gemeente Haarlem op grond van de Algemene Subsidieverordening (ASV) verstrekt.

Oordeel COPRO

In goed overleg met COPRO heeft de gemeente het protocol op een aantal onderdelen verduidelijkt. COPRO heeft daarom als eindoordeel dat het protocol uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.