Gemeente Utrecht

Verantwoordings- en accountantsprotocol Gemeente Utrecht 2019

COPRO heeft het Verantwoordingsprotocol Subsidies Gemeente Utrecht 2019 en het Accountantsprotocol Subsidies gemeente Utrecht 2019 beoordeeld. Beide protocollen hebben betrekking op subsidies die de Gemeente Utrecht op grond van de Algemene Subsidieverordening (ASV) verstrekt.

Oordeel COPRO

In goed overleg met COPRO heeft de gemeente de protocollen op een aantal onderdelen aangepast en verduidelijkt. COPRO heeft daarom als eindoordeel dat de protocollen uitvoerbaar zijn en voldoen aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Oranje lijn

Accountantsprotocol Loonkostensubsidies gemeente Utrecht

COPRO heeft het Accountantsprotocol Loonkostensubsidies gemeente Utrecht beoordeeld. Het protocol betreft subsidies die worden verstrekt in het kader van de Verordening re-integratie, studietoeslag en tegenprestatie Participatiewet 2015: Werken aan werk van de gemeente Utrecht. In overleg met COPRO zijn diverse verbeteringen in het protocol aangebracht.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het het Accountantsprotocol Loonkostensubsidies gemeente Utrecht uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.