Gemeente Rotterdam

COPRO heeft protocollen beoordeeld van gemeente Rotterdam.

Subsidiecontroleprotocol 2021

COPRO heeft het subsidiecontroleprotocol beoordeeld van de gemeente Rotterdam. Het herziene protocol maakt deel uit van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 (SVR2014). De SVR 2014 heeft betrekking op subsidies die vanaf 2014 door de gemeente worden verleend. In 2021 heeft een update van het controleprocol plaatsgevonden.

Oordeel COPRO

In overleg met COPRO heeft de gemeente het controleprotocol voor 2021 op een aantal onderdelen aangepast en verduidelijkt. COPRO heeft daarom als eindoordeel dat het subsidiecontroleprotocol uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Oranje lijn

Protocol Nieuw Rotterdams Welzijn 2016

COPRO heeft het Protocol Nieuw Rotterdams Welzijn 2016 Gemeente Rotterdam beoordeeld. Op advies van COPRO is het protocol ingrijpend gewijzigd. De werkzaamheden van de accountant zijn nu exact beschreven, het normenkader is verhelderd en het aantal te controleren tabellen is teruggebracht van 12 naar 2.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het protocol uitvoerbaar is en en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen.