Regio Oost-Veluwe/Midden-IJssel

COPRO heeft het Accountantsprotocol Uitvraag Financieringsregeling Jeugdzorg 2015 Regio Oost-Veluwe/Midden-IJssel beoordeeld. Het protocol betreft de uitvraag van informatie in het kader van een overgangsregeling voor jeugdzorg.

In de uitvraag moet de zorginstelling een opgave doen van de in 2015 te verwachten zorgkosten voor cliƫnten die eind 2014 al in zorg waren, dan wel op een wachtlijst stonden voor zorg in 2015. De accountant geeft een assurance-rapport af over een aantal specifieke punten in de uitvraag. Over het totaalbedrag van de uitvraag als zodanig geeft hij geen oordeel.

Oordeel COPRO

In nauwe samenwerking met COPRO is het protocol herschreven en zijn de toetspunten zo concreet mogelijk geformuleerd. COPRO heeft daarom als eindoordeel dat het protocol uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen.

Wel maakt COPRO de kanttekening dat in de praktijk zal moeten blijken of alle toetspunten inderdaad bij de specifieke zorginstelling te toetsen zijn. Dit geldt met name voor toetspunt 4, waarbij vastgesteld moet worden of de trajectduur gemiddeld gezien in lijn is met vergelijkbare zorgtrajecten van de instelling.