Provincie Utrecht

COPRO heeft het Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf € 125.000,- van de provincie Utrecht beoordeeld. In goed overleg is in het protocol een aantal aanpassingen en verduidelijkingen aangebracht. Ook werd de Algemene Subsidieverordening (ASV) in lijn met het protocol gebracht.

Oordeel COPRO

COPRO heeft daarom als eindoordeel dat het protocol voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen.