Provincie Gelderland

COPRO heeft twee modelprotocollen van de provincie Gelderland beoordeeld:

  • Controleprotocol 2015 ten behoeve van incidentele subsidies
  • Controleprotocol 2015 ten behoeve van per boekjaar verstrekte subsidies

Oordeel COPRO

Beide protocollen zijn in overleg met COPRO van een aantal aanpassingen en verduidelijkingen voorzien. COPRO heeft daarom als eindoordeel dat beide protocollen voldoen aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen.