Accountantsprotocol Openbaar Vervoer Concessie IJssel-Vecht

COPRO heeft het Accountantsprotocol Openbaar Vervoer Concessie van de regio IJssel-Vecht beoordeeld. Het protocol is bestemd voor de accountant van vervoerders die verantwoording afleggen over subsidies die Provincie Overijssel, Gelderland en Flevoland verstrekken aan vervoersbedrijven. Deze subsidies zijn bedoeld voor de financiering van het regionale openbaar vervoer. De verantwoording van de vervoerders moet voorzien worden van een assurance-rapport van hun accountant.

Oordeel COPRO

Op advies van COPRO is het protocol grondig herschreven. Het normenkader en de te hanteren toleranties zijn in detail uitgewerkt, het object van het assurance-onderzoek is duidelijk afgebakend en voor het assurance-rapport wordt verwezen naar de voorbeeldteksten van de NBA. Daarom heeft COPRO als eindoordeel dat het Accountantsprotocol Openbaar Vervoer Concessie uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen.