Verantwoordings- en Controleprotocol verantwoording subsidies Gemeente Enschede 2022

COPRO heeft de het verantwoordings- en accountantsprotocol subsidies van de Gemeente Enschede 2022 beoordeeld. Het accountantsprotocol heeft betrekking op subsidies die de gemeente op grond van de Algemene Subsidieverordening Enschede 2022 (ASV) verstrekt.

Oordeel COPRO (21039 d.d. 15 februari 2022)

COPRO heeft als eindoordeel dat het verantwoordings- en accountantsprotocol uitvoerbaar is en voldoen aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.