Gemeente Ede

COPRO heeft het Verantwoordings- en accountantsprotocol Gemeente Ede 2018 beoordeeld. Het protocol heeft betrekking op subsidies die op grond van de Algemene Subsidieverordening (ASV) worden verstrekt.

Oordeel COPRO

In goed overleg met COPRO heeft de gemeente het protocol op een aantal onderdelen aangepast en verduidelijkt. COPRO heeft daarom als eindoordeel dat het protocol uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.