Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2020

COPRO heeft de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2020 van de gemeente Den Haag beoordeeld. De Richtlijnen hebben betrekking op subsidies die de gemeente op grond van de Algemene Subsidieverordening Den Haag 2020 (ASV) vertrekt.

Oordeel COPRO

In goed overleg met COPRO heeft de gemeente zowel de Richtlijnen als de ASV op een aantal punten aangepast. Dit betrof onder andere de inhoud en strekking van de controleverklaring en het assurance-rapport. COPRO heeft daarom als eindoordeel dat de Richtlijnen uitvoerbaar zijn en voldoen aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.