Gemeente Amsterdam

Onderzoeksinstructie Opgave WMO cliƫnten 2015

COPRO heeft de Onderzoeksinstructie WMO cliƫnten 2015 met bijbehorend rapport van feitelijke bevindingen beoordeeld van RVE Onderwijs, Jeugd en Zorg van de gemeente Amsterdam. De gemeente heeft op advies van COPRO het eerder gepubliceerde Controleprotocol gerealiseerde productie Wmo 2015 ingetrokken.

COPRO had dat protocol als onuitvoerbaar aangemerkt wegens het onduidelijke normenkader en de te hoge controlelasten. In plaats daarvan heeft de gemeente een eenvoudige onderzoeksinstructie voor accountants opgesteld, met daaraan gekoppeld een rapport van feitelijke bevindingen. COPRO heeft de gemeente hiervoor van advies voorzien. Ook is de indieningstermijn verschoven naar 1 juni.

Oordeel COPRO

COPRO heeft daarom als eindoordeel dat de onderzoeksinstructie uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen.

oranje-lijn.png

Controleprotocol Subsidies gemeente Amsterdam 2015

COPRO heeft het Controleprotocol Subsidies gemeente Amsterdam 2015 beoordeeld. Het protocol betreft een herziene versie van het Controleprotocol gemeente Amsterdam dat COPRO in 2013 heeft beoordeeld. In de nieuwe versie zijn de destijds door COPRO gemaakte opmerkingen verwerkt.

Oordeel COPRO

COPRO heeft daarom als eindoordeel dat het controleprotocol uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen.