Algemeen Accountantsprotocol Financiƫle Productieverantwoording WMO en Jeugdwet 2023

Het doel van dit accountantsprotocol is te voorzien in een landelijke standaard voor de financiële productieverantwoording en accountantscontrole voor zorgaanbieders binnen de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Dit accountantsprotocol is voor het eerst toegepast voor het boekjaar 2015. Op basis van de evaluatie van de toepassing en ontwikkelingen in vigerende wet- en regelgeving zijn jaarlijks diverse aanpassingen verwerkt. 

In de toekomst dient de accountant geen rol meer te vervullen in de contractrelatie tussen gemeenten en aanbieders. De uitfasering van het gebruik van dit protocol zal in de praktijk gedifferentieerd en gefaseerd plaatsvinden. Dit lijkt in de praktijk langer te duren dan verwacht, vandaar dat dit protocol nog steeds actueel is.

Oordeel COPRO 23040 / 28 november 2023

COPRO heeft als oordeel dat het protocol uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.