Algemeen Accountantsprotocol iSD 2021

COPRO heeft het Algemeen Accountantsprotocol Financiële Productieverantwoording WMO en Jeugdwet 2021 beoordeeld van Ketenbureau i-Sociaal Domein (iSD). Het protocol is gekoppeld aan het algemeen format voor de financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet, waarmee zorgaanbieders in het sociale domein zich kunnen verantwoorden naar gemeenten. Het protocol vormt een update van het Algemeen Accountantsprotocol 2020 en betreft alleen geleverde reguliere/aangepaste zorg (Spoor 1).

Oordeel COPRO

Het protocol voor 2021 is nagenoeg gelijk aan de versie voor 2020. Deze versie was reeds door COPRO beoordeeld. De belangrijkste aanpassing betreft het toetsingscriterium als de verwijzer een huisarts, jeugdarts, gecertificeerde instelling of medisch specialist is. De aanwezigheid van deze verwijzing in de administratie van de zorgaanbieder vormt dan een toetsingscriterium voor de accountant.

COPRO heeft als oordeel dat het protocol uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Kanttekening COPRO

COPRO wijst erop dat dit protocol gezien moet worden als een van de controlemiddelen die gemeenten ter beschikking staan om zekerheid te krijgen over de bestedingen voor de WMO en Jeugdwet. Het streven moet zijn dat in de nabije toekomst de accountantscontrole op de productieverantwoordingen achterwege kan blijven, indien het berichtenverkeer op orde is en toereikende eigen controles door gemeenten op bijvoorbeeld de levering plaatsvinden.

Erratum

iSD heeft een erratum op het protocol 2021 gepubliceerd. Het betreft een aanpassing van paragraaf 3.6, voetnoot 4, pagina 9.

Download

Meer informatie