Algemeen Accountantsprotocol iSD 2020

COPRO heeft het Algemeen Accountantsprotocol Financiële Productieverantwoording WMO en Jeugdwet 2020 beoordeeld van Ketenbureau i-Sociaal Domein (iSD). Het protocol is gekoppeld aan het algemeen format voor de financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet, waarmee zorgaanbieders in het sociale domein zich kunnen verantwoorden naar gemeenten. Het protocol vormt een update van het Algemeen Accountantsprotocol 2019 en betreft alleen geleverde reguliere/aangepaste zorg (Spoor 1).

Oordeel COPRO

Het protocol voor 2020 is nagenoeg gelijk aan de versie voor 2018 (2019). Deze versie was reeds door COPRO beoordeeld. De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • De toepassing van dit accountantsprotocol in de context van de gevolgen van Covid-19 (Spoor 1)
  • De uitwerking toetsingscriterium ‘juistheid’ voor wat betreft het aspect ‘toewijzing’ en de definitie daarvan

COPRO heeft als oordeel dat het protocol uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Kanttekening COPRO

COPRO wijst erop dat dit protocol gezien moet worden als een van de controlemiddelen die gemeenten ter beschikking staan om zekerheid te krijgen over de bestedingen voor de WMO en Jeugdwet. Het streven moet zijn dat in de nabije toekomst de accountantscontrole op de productieverantwoordingen achterwege kan blijven, indien het berichtenverkeer op orde is en toereikende eigen controles door gemeenten op bijvoorbeeld de levering plaatsvinden.

Externe links