Controleprotocol VOBN-benchmark

COPRO heeft het Controleprotocol met betrekking tot het onderdeel CO2 van de VOBN-benchmark beoordeeld. Het protocol geeft aanleiding tot een groot aantal vragen en opmerkingen. Deze betreffen onder andere het object van onderzoek, het normenkader, de afwikkeling van geconstateerde fouten, de status van het verslag van bevindingen en het gedateerde model voor het assurance-rapport.

VOBN heeft aan COPRO laten weten, de gemaakte kanttekeningen ten aanzien van de kwaliteit en de praktische hanteerbaarheid van het protocol reƫel te vinden. Voorhands heeft VOBN echter andere prioriteiten en zal zij het protocol op korte termijn niet aanpassen. Dit ook in het licht dat in toenemende mate certificerende instellingen (niet-accountants) door de keurmerkhouders worden ingeschakeld om de controle voor het keurmerk te laten uitvoeren.

Dit laat aan COPRO geen andere keus dan het Controleprotocol met betrekking tot het onderdeel CO2 van de VOBN-benchmark in de huidige versie als niet uitvoerbaar aan te merken.

Geadviseerd wordt aan accountants om in de voorkomende gevallen te volstaan met een rapport van feitelijke bevindingen volgens Standaard 4400. De aard en diepgang van de overeengekomen specifieke werkzaamheden moeten goed met de opdrachtgever worden afgestemd en in het rapport tot uitdrukking gebracht. Helder moet zijn, welke werkzaamheden de accountant heeft uitgevoerd en wat de reikwijdte van zijn bevindingen is. In zijn rapport geeft hij immers geen oordeel of conclusie.