Protocollen UWV

Auditreglement UWV Gegevensdiensten SUAG

COPRO heeft versie 2.0 van het Auditreglement UWV Gegevensdiensten SUAG beoordeeld. Naar aanleiding van het commentaar van COPRO heeft UWV het Auditreglement en het bijbehorende assurance-rapport herzien. COPRO heeft daarom als eindoordeel dat het Auditreglement voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen en voor de accountant uitvoerbaar is.

oranje-lijn.png

Subsidieregeling scholing jonggehandicapten 2015-2020

COPRO heeft het Assurance- en rapportageprotocol Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen 2015-2020 beoordeeld. Op advies van COPRO zijn een aantal wijzigingen en verduidelijkingen in het protocol aangebracht. COPRO heeft daarom als eindoordeel dat het protocol voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017 en voor de accountant uitvoerbaar is.