Handboek Model Opgaaf StiPP

COPRO heeft het Handboek Model Opgaaf StiPP beoordeeld van de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). Volgens dit handboek moet de Opgaaf StiPP voorzien worden van een controleverklaring van de accountant.

Oordeel COPRO

COPRO heeft geconstateerd dat het handboek een aantal gebreken vertoont, waardoor het onderdeel Controle Opgaaf StiPP als niet uitvoerbaar moet worden aangemerkt. Inmiddels is het handboek met de daarbij behorende controleverklaring komen te vervallen.