Controleprotocol Opgave Beheerbijdrage Stichting Batterijen (STIBAT)

COPRO heeft het Controleprotocol Opgave Beheerbijdrage bij de Toetredingsovereenkomst Beheerplan IV van de Stichting Batterijen (STIBAT) beoordeeld.

Oordeel COPRO

Op advies van COPRO zijn diverse aanpassingen in het protocol aangebracht. De voorgeschreven accountantsverklaring is vervangen door een assurance-rapport. COPRO heeft daarom als eindoordeel, dat het onderzoeksprotocol uitvoerbaar is en voldoet aan de minimumeisen van de Handreiking Controleprotocollen.