Accountantsprotocollen Revalidatie Nederland

COPRO heeft het Accountantsprotocol declaratieproces revalidatiecentra 2018: bestaan en werking van Revalidatie Nederland (RN) beoordeeld. Het protocol is een kopie van de door COPRO als uitvoerbaar aangemerkte versie 2016, zonder echter rekening te houden met vaktechnische ontwikkelingen en opgedane ervaringen over de jaren 2016 en 2017. Het protocol is te laat bij COPRO aangeboden, terwijl de accountantsonderzoeken 2018 reeds van start zijn gegaan. Aanpassing van het protocol is in deze situatie niet zinvol meer. RN heeft wel toegezegd COPRO tijdig te betrekken bij de ontwikkeling van de versie 2019.

 

Oordeel COPRO

COPRO heeft besloten om geen oordeel te geven over de uitvoerbaarheid van het protocol, maar uitsluitend een aangepast model van het assurance-rapport beschikbaar te stellen. In dit model is rekening gehouden met de laatste voorbeeldteksten van de NBA en de van toepassing zijnde inherente beperkingen en beperkingen in de reikwijdte van het onderzoek.