Protocollen PostNL

COPRO heeft 2 protocollen beoordeeld van PostNL:

  • Protocol ZMP toeslagen 2017
  • Protocol ZMP-toeslag en Wet aanpak schijnconstructies (2018)

De protocollen hebben betrekking op de ZMP regeling, waarbij vervoerders die voor PostNL rijden onder bepaalde voorwaarden een toeslag op hun loonkosten kunnen ontvangen. De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de Nederlandse Standaard 4400N en leiden tot een rapport van feitelijke bevindingen voor PostNL.

Op advies van en in goed overleg met COPRO heeft PostNL geheel nieuw protocollen geschreven.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het beide protocollen uitvoerbaar zijn onder voorbehoud. Weliswaar voldoet ze vaktechnisch aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017, maar maakt COPRO het volgende voorbehoud:

  • Er is sprake van een geheel nieuw protocol. Ervaringen van accountants met dit protocol zijn nog niet aanwezig. Het is daarom onzeker of het protocol in de praktijk goed toepasbaar is.
  • Bij opdrachten tot overeengekomen specifieke werkzaamheden is de scheidslijn met assurance-opdrachten vaak lastig te bepalen. Met name bij onderdeel 1.2 van paragraaf 3.6 Overeengekomen specifieke werkzaamheden moet blijken of accountants hiermee uit de voeten kunnen, zonder uitgebreide assurance-werkzaamheden uit te moeten voeren.
  • Tenslotte moet blijken of PostNL die informatie voor haar oordeelsvorming krijgt die ze verwacht had.

Het protocol zal na de eerste rapportagerondes in 2018 geƫvalueerd worden. Hierbij zal het voorbehoud van de commissie COPRO aandacht moeten krijgen.