Oranjefonds

COPRO heeft het formulier Verantwoording Bijdrage Accountantsverklaring van het Oranjefonds beoordeeld. Dit formulier wordt gebruikt bij projectverantwoordingen waarbij een verklaring van een accountant nodig is.

Paragraaf 4: Verklaring van de externe accountant geeft een modeltekst voor de verklaring. Deze modeltekst voldoet niet aan de voorbeeldteksten van de NBA omdat de basiselementen van een verklaring ontbreken. Bijvoorbeeld de verdeling van verantwoordelijkheden tussen verantwoordingsplichtige en accountant, de verrichtte werkzaamheden en de gehanteerde standaarden.

COPRO adviseert deze verklaring niet af te geven, maar om in plaats daarvan te kiezen voor voorbeeldtekst 10.3 uit HRA III (Goedkeurende controleverklaring bij een subsidiedeclaratie in de publieke sector).