Controleprotocol Nacalculatie 2019 Wlz-Zorgaanbieders

COPRO heeft het Controleprotocol Nacalculatie 2019 Wlz-zorgaanbieders (versie 1, december 2019) herbeoordeeld. Dit betrof twee punten:

  • De werkzaamheden van de accountant inzake pagina 2 van het Ondertekeningsdocument nacalculatie 2019 (toepassing Standaard 720).
  • Aangepaste tekst controleverklaring vanwege discrepanties tussen de terminologie in het controleprotocol, het ondertekeningsdocument en de nacalculatie-opgave.

Omdat het voor de NZa niet mogelijk was om het protocol binnen afzienbare tijd aan te passen heeft COPRO besloten om de Aanvulling Controleprotocol nacalculatie 2019 op te stellen. Deze aanvulling gaat in op bovengenoemde twee punten en is voorzien van een herzien model voor de controleverklaring. Het model houdt rekening met Standaard 720 en sluit aan op de terminologie die in het ondertekeningsdocument wordt gehanteerd. Ook wordt in de verklaring verwezen naar bovengenoemde aanvulling.

Oordeel COPRO

COPRO acht het Controleprotocol Nacalculatie 2019 Wlz-Zorgaanbieders onder voorwaarden uitvoerbaar, waarbij de voorwaarde is dat de bijbehorende Aanvulling en het herziene model voor de controleverklaring worden toegepast. COPRO adviseert de accountants van de zorgaanbieders daarom naast het controleprotocol ook de Aanvulling en de herziene controleverklaring te hanteren.