NOM Accountantsprotocol oplagecijfers

COPRO heeft het Accountantsprotocol oplagecijfers 2018 van Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM) beoordeeld. Het protocol richt zich op de certificering van de oplagecijfers die uitgevers bij NOM indienen. Voorheen vond dit plaats via HOI, Instituut voor Media Auditing. De certificering vindt eenmaal per drie jaar plaats. De eerstvolgende certificeringsronde is in 2019, over de jaren 2016-2018.

Oordeel COPRO

In overleg met NOM is een aantal technische verbeteringen in het protocol aangebracht. Ook de separaat gepubliceerde modellen voor het assurance-rapport hebben een update gekregen. Daarom heeft COPRO als oordeel dat het accountantsprotocol uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.