NOM Accountantsprotocol oplagecijfers

COPRO heeft het Accountantsprotocol oplagecijfers 2022 van Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM) beoordeeld. Het protocol richt zich op de certificering van de oplagecijfers die uitgevers bij NOM indienen. Voorheen vond dit plaats via HOI, Instituut voor Media Auditing. Met ingang van 2016 is besloten dat iedere aangesloten uitgever verplicht is één keer per drie jaar een certificering uit te laten voeren op de oplage jaarcijfers. De NOM bepaalt per uitgever het te certificeren controlejaar. De bevindingen naar aanleiding van de controlewerkzaamheden van de accountant vinden hun weerslag in het door de accountant af te geven assurance-rapport. De meest recente modeltekst van het assurance-rapport is op de website van NBA beschikbaar.

Oordeel COPRO (22041 / 12 december 2022) 

COPRO heeft als oordeel dat het accountantsprotocol uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.