DGA-verklaring Nationale Nederlanden

COPRO heeft de DGA-verklaring voor de waardeoverdracht naar de eigen pensioen BV beoordeeld.

Nationale Nederlanden heeft de de DGA-verklaring voor de waardeoverdracht naar de eigen pensioen BV herzien. Op advies van COPRO zijn de modellen voor de assurance-rapporten van de accountant geactualiseerd en zijn enkele onduidelijkheden in de DGA-verklaring opgelost.