FENEX-criteria toelating lidmaatschap

COPRO heeft artikel 5 van de Criteria voor toelating tot het lidmaatschap van FENEX beoordeeld. Volgens dit artikel moet de onderneming moet door middel van een accountantsverklaring aantonen dat de solvabiliteit van de onderneming, mede gerelateerd aan de omvang van de onderneming, voldoet aan de voorwaarden welke in het algemeen worden gesteld aan een gezond opererend bedrijf.

Op grond van deze beoordeling concludeert COPRO dat genoemd artikel voor accountants niet uitvoerbaar is. COPRO overweegt hierbij het volgende:

  1. Een accountantsverklaring kan alleen worden afgegeven bij een verantwoording en vormt geen zelfstandige mededeling. Er dient minimaal een verantwoording van de kandidaat aanwezig te zijn, waarin deze zelf verklaart solvabel te zijn.
  2. Er worden diverse begrippen gebruikt die onvoldoende zijn afgebakend. ‘Solvabiliteit’ is een te ruim begrip, dit moet nader worden ingekaderd. Gaat het om de omvang van het eigen vermogen, balanstotalen of aandeel eigen vreemd/eigen vermogen? Kortom, voor solvabiliteit zijn talloze invullingen te bedenken. ‘Normen welke in het maatschappelijk verkeer worden gesteld aan een gezond opererend bedrijf’ bestaan niet. Ook dit vereist nadere omschrijving. Wat een ‘gezond opererend bedrijf’ in het huidige tijdsbestel zou moeten zijn is niet bekend. Wat het effect van de ‘omvang van het bedrijf ’zou moeten inhouden is ook niet helder. Terzijde valt op te merken, dat de bewoordingen in de voorbeeldverklaring en die in artikel 5 niet met elkaar corresponderen ('voorwaarden' versus 'normen' en 'in het algemeen' versus 'in het maatschappelijk verkeer').
  3. De tekst van de voorbeeldverklaring (gesteld dat het een verklaring zou moeten zijn) voldoet niet aan de modelteksten van de NBA. Minimaal dient aangegeven te zijn wat is gecontroleerd, wanneer, volgens welke normen en welke mate van zekerheid dit geeft.

COPRO adviseert accountants daarom de gevraagde controleverklaring niet af te geven. In plaats daarvan wordt geadviseerd om een rapport van feitelijke bevindingen af te geven en hierbij duidelijk aan te geven, wat de accountant op het gebied van solvabiliteit precies heeft onderzocht. Zonder hieraan een oordeel of conclusie te verbinden.