EP-Nuffic

COPRO heeft de Audit Guidelines for the auditor’s report van EP-Nuffic beoordeeld, die onderdeel vormen van de Grant Conditions NFP and MENA Scholarship Programme.

Oordeel COPRO

Op advies van COPRO en de sectoraccountants zijn de audit guidelines grondig herzien. COPRO heeft daarom als eindoordeel, dat de audit guidelines uitvoerbaar zijn en en voldoen aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen.