BFT Circulaires 2020 (2019)

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft voor 2020(2019) twee circulaires uitgebracht, een voor notarissen en een voor gerechtsdeurwaarders. Ook nu bestaat geen verplichting om een samenstellingsverklaring bij de kwartaalcijfers te overleggen. In tegenstelling tot de vorige circulaire heeft BFT afgezien van een uitwerking van de werkzaamheden van de accountant. Ook de exacte invulling van het rapport van feitelijke bevindingen wordt aan de accountant overgelaten. Het rapport blijft op grond van de Regeling op het notarisambt (Rna) wel verplicht, maar wordt dus vormvrij.

Oordeel COPRO

COPRO beschouwt de nieuwe invulling van de circulaires als een experiment, waarvan eerst de uitkomsten afgewacht moeten worden. Omdat de primaire gebruiker van het rapport van feitelijke bevindingen kennelijk geen eisen stelt aan de werkzaamheden van de accountant en dit nu juist een van de kenmerken van een Standaard 4400N opdracht is, zou de vraag gesteld kunnen worden of nog sprake is van een reƫle opdracht. Door de werkzaamheden niet voor te schrijven is de kans aanwezig dat zeer verschillende rapportages worden afgegeven, wat de uniformiteit in de sector niet ten goede zou komen. Een en ander hangt af van de wijze waarop de sectoraccountants met de opdracht omgaan. COPRO onthoudt zich daarom van een oordeel over de circulaires en adviseert het BFT om naar aanleiding van de ontvangen rapporten over 2019 een brede evaluatie uit te voeren.

Ter vergelijking staan hieronder de circulaires van het voorgaande jaar vermeld: