Controleprotocollen publieke media-instellingen

Controleprotocol landelijke publieke media-instellingen 2021

COPRO heeft het Controleprotocol publieke media-instellingen beoordeeld, dat onderdeel uitmaakt van het Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen en de NPO 2016. In overleg met COPRO is het protocol op een aantal onderdelen verduidelijkt, onder andere wat betreft aanbesteding en materialiteit. COPRO heeft daarom als eindoordeel, dat het controleprotocol uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Controleprotocol regionale publieke media-instellingen 2021

COPRO heeft het Controleprotocol publieke media-instellingen beoordeeld, dat onderdeel uitmaakt van het Handboek Financiële Verantwoording Regionale Publieke Media-instellingen en RPO 2021. In overleg met COPRO is het protocol op een aantal onderdelen verduidelijkt, onder andere wat betreft aanbesteding en materialiteit. COPRO heeft daarom als eindoordeel, dat het controleprotocol uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Handboek financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2020

COPRO heeft het Handboek financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2020 van het Ministerie van OCW beoordeeld.

In overleg met COPRO zijn zowel het handboek als het daarin opgenomen accountantsprotocol op een aantal onderdelen aangepast, onder andere wat betreft het te hanteren normenkader. COPRO heeft daarom als eindoordeel, dat het controleprotocol uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Download

Handboek financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020

COPRO heeft het Handboek financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020 van het Ministerie van OCW beoordeeld.

In overleg met COPRO zijn zowel het handboek als het daarin opgenomen accountantsprotocol op een aantal onderdelen aangepast, onder andere wat betreft het te hanteren normenkader. COPRO heeft daarom als eindoordeel, dat het controleprotocol uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Download

Handboek verantwoording bekostiging Media instellingen

COPRO heeft het Handboek verantwoording bekostiging Media instellingen van het Ministerie van OCW beoordeeld (versie 2020). Het handboek heeft betrekking op 4 instellingen: de Stichting Omroep Muziek, de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en het Netwerk Mediawijsheid.

In overleg met COPRO zijn zowel het handboek als het daarin opgenomen accountantsprotocol op een aantal onderdelen aangepast, onder andere wat betreft het te hanteren normenkader. COPRO heeft daarom als eindoordeel, dat het controleprotocol uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Frictiekosten regionale Publieke Media-Instellingen 2016-2019  

COPRO heeft het Controleprotocol Regionale Media-Instellingen 2016-2019 van het Ministerie van OCW beoordeeld. Het protocol heeft betrekking op de vergoedingsregeling voor frictiekosten en maakt onderdeel uit van de Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016-2019.

In overleg met COPRO zijn zowel de regeling als het protocol op een aantal onderdelen aangepast, met name wat betreft het te hanteren normenkader. COPRO heeft daarom als eindoordeel, dat het controleprotocol uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen.

Frictiekosten landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen

COPRO heeft het Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen van het ministerie van OCW beoordeeld. Het protocol heeft betrekking op de vergoedingsregeling voor frictiekosten.

Oordeel COPRO

In overleg met COPRO is het controleprotocol op enkele punten verduidelijkt en aangepast. COPRO heeft daarom als eindoordeel, dat het controleprotocol uitvoerbaar is en voldoet aan de minimumeisen van de Handreiking Controleprotocollen.