Controleprotocol voor de jaarverantwoording politie

COPRO heeft het Controleprotocol voor de jaarverantwoording politie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid beoordeeld. Het protocol heeft betrekking op de jaarverslaggeving van de Nationale Politie. In goed overleg met COPRO zijn de werkzaamheden van de accountant in het protocol nader uitgewerkt en toegelicht.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel, dat de protocollen uitvoerbaar zijn en voldoen aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.