Accountantsprotocol Dienst Terugkeer & Vertrek

COPRO heeft het Accountantsprotocol Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek 2019 van de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) beoordeeld. Het protocol betreft de financiële eindrapportage van organisaties die subsidie van DT&V hebben ontvangen. In de paragraaf attentiepunten controle financiële eindrapportage is in detail beschreven welke controlewerkzaamheden de accountant dient uit te voeren.

Oordeel COPRO

In overleg met COPRO is het protocol herschreven. COPRO heeft daarom als eindoordeel, dat het protocol uitvoerbaar is en en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.